Mošovský Jan


Jan Mošovský

EN

CZE

Jan je jeden z našich služebně nejstarších kolegů – angličtinu vyučuje od roku 2014, a od roku 2016 působil jako manažer pobočky v Kladně. Během svého působení u nás se věnoval skupinové výuce dětí, skupinové i individuální výuce dospělých, a skupinové i individuální výuce ve velkých a malých firmách, obzvláště se zaměřením na logistiku, business a bankovnictví. Připravuje také studenty ke skládání mezinárodních zkoušek, od KET až po CPE, nebo k maturitě. Věnuje se rovněž překladům a tlumočení. Jan vystudoval ekonomii na Institutu ekonomických studií Univerzity Karlovy, a nyní se věnuje postgraduálnímu studiu na University of Edinburgh. Je držitelem certifikátu CPE (hodnocení A). Kromě jazyků a ekonomie se zajímá o filosofii, historii a matematiku, se kterou rovněž studentům rád pomůže – ať již na střední škole, k maturitě, nebo v prvních semestrech VŠ.


ENG

Jan is one of our senior lecturers – he has been teaching English since 2014, and since 2016 he has also been local manager of our branch in Kladno. During his time with us, he has taught group courses for children, both group and individual courses for adults, and group and individual lessons in both small and larger companies, especially with focus on logistics, business and banking. He has also been preparing students for exams, ranging from KET to CPE or Czech maturita exam. He is also one of our translators and interpreters. Jan studied economics at Institute of Economic Studies of Charles University in Prague, and now he is engaged in postgraduate studies at The University of Edinburgh. He holds the CPE (grade A) certificate. Apart from languages and economics, he is interested in philosophy, history and mathematics, with which he is also always happy to help – whether on high school level, for Czech maturita exam, or during the first semesters in college.

Contact

info@language.agency

ČR: +420 723 617 517

France t: +33 6 71 02 78 95

Österreich t: +43 664 9734373

© 2020 | language.agency